ريزش مو در زنان

مه 18, 2008 at 1:28 ب.ظ. بیان دیدگاه

ريزش مو در زنان

ريزش مو در خانمها بيشتر از مردان داراي تغييرات دوره اي است به عنوان مثال در فصل خاصي ريزش موي آنها شديد شده و هر سال اين روند تكرار مي شود و يا بعد از زايمان و بعد از يائسگي موي زيادي از دست مي دهند. حجم موي زنان معمولا با افزايش سن كم مي شود و يا بعضي افراد از نظر ژنتيكي موهاي نازك و كم پشتي دارند و از زمان كودكي كم مو بودند اين موارد كاملا طبيعي بوده و احتياج به درمان خاصي ندار.0 بسياري از زنان با اين تغيرات به خوبي كنار آمده و با آن زندگي مي كنند ولي اكثريت فعال تر برخورد كرده و به دنبا ل هر درماني مي روند.البته در صورتي كه مشكل رواني براي فرد ايجاد كند درمانهاي قابل دسترسي موجود مي باشد. در مقابل شرايطي وجود دارند كه عوامل ديگري مثل بيماري،تغييرات هورمو نهاي داخلي و مصرف تعدادي از دارو ها و فاكتورهاي محيطي و ژنتيكي باعث ريزش موي كامل مي شوند اين موارد به درمان داروئي يا جراحي نياز داشته و حتما از طرف بيمار بايد جدي گرفته شود. به نظر بسياري از مردم طاسي مختص مردان مي باشد و خانم ها موهايشان را از دست نمي دهند اما حقيقت چيز ديگري است ميليونها زن در دنيا از طاسي رنج مي برند و ساليانه به تعداد آنها افزوده مي شود. وراثت عامل پرقدرتي در طا سي زنان مي باشد يك زن از هر چهار زن اين نوع طاسي را تجربه مي كنند. بعضي از زنان در مورد از دست دادن موي خود با هيچ كس صحبتي نميكنند زيرا به تصور آنها ريزش مو و طا سي فقط مختص آقايان است و براي خانمها كاملا غير طبيعي است بنابر اين از نظر روحي بسيار آشفته مي شوند و احساس اضطراب شديد و كاهش جذابيت ،كيفيت زندگي آنها را تهديد مي كند. اگر از دست دادن مو تا اين حد باعث مشكلات رواني شود،خانواده،دوستان و پزشك آن فرد بايستي تا حد ممكن به او كمك كند.

علت ريزش مو براي فهم علت ريزش مو بايستي اطلاع دقيقي از مراحل سيكل طبيعي رشد مو داشته باشيم. موهاي انسان به طور طبيعي با يك روش دوره اي رشد مي كنند كه سيكل رشد مو ناميده مي شود (يك مرحله رشد ويك مرحله استراحت و در نهايت ريزش). مرحله رشد يك فوليكول با فوليكل همسايه متفاوت ميباشد و به اين حالت رشد موزائيكي گفته مي شود. مدت آناژن (فاز فعال يا رشد ) 2-8 سال كاتاژن (فاز تحليل رونده ) 2=4 سال تلوژن (فاز استراحت ) 2-4 ماه طول مدت هر كدام از اين فازها با توجه به سن، ،شرايط تغذيه،فاكتورهاي هورموني و عوامل فيزيولوژيك و پاتولوژيك بدن مي توانندتغيير كند. يك فوليكول مو در مرحله آناژن به بلند ترين طول خود رسيده و تا عمقي ترين ناحيه درم پايين مي رود در محكمترين حا لت ممكن قرار داردبعد از مدتي فوليكل وارد مرحله كاتاژن شده در اين مرحله تغييرات تحليل برنده كوچك شدن و كوتاه شدن فوليكل شروع مي شود و طول آن تا 1.6 طول آناژن كوتاه ميشود قسمت انتهائي آن (درمال پا پيلا ) جدا مي شود در اين زمان مو وارد فاز استراحت يا تلوژن شده و 2 تا 4 ماه در اين حالت ركود به سر مي برد وقتي يك فوليكل جديد از درمال پاپيلاي باقي مانده شروع به رشد كردموي در حال استراحت ريزش پيدا مي كند و يك موي جديد از جاي خالي آن خارج ميشود . در حالت طبيعي 90% موها در فاز رشد مي باشند و 10% در فاز استراحت و به طور متوسط روزانه 50 تا 100 تار موي تلوژن به هنگام شستن مو و شانه كردن ريزش پيدا مي كنندپس همچنان كه يك مو مي ريزد موي جديد جاي آن را مي گيرد. مشكل زماني آغاز ميشود كه موهاي ريزش يافته بيشتر و سريعتر از موهاي رويش يافته جديد ضعيف شود يا سيكل رشد آنها كوتاه شود و نتواند به حداكثر رشد آناژن برسد در اين حالت بعد از مدتي از تعداد كل موها كاسته شده و يا ممكن است موها نازك تر شده وفرد متوجه كاهش حجم موهايش شود.اين،علت اصلي ريزش مو مي باشد عوامل مختلفي مي توانند روي سيكل رشد مو اثر گذاشته و باعث ريزش موقت و يا دائمي شوند.

Go to fullsize image                                                                                                                                                            

  انواع ريزش موي زنان 1- الگوي منتشر 2- الگوي مردانه 3- ريزش منطقه اي 1

– الگوي منتشر DIFFUSE PATTERN معمول ترين ريزش مو در خانمها طاسي منتشر مي باشد. در اين نوع طاسي موها در ناحيه وسيعي از سر نازك شده و تراكم آن كم مي شود البته معمولا خط موي پيشاني باقي مي ماند. عوامل مختلفي مي توانند اين نوع طاسي را ايجاد كنند در بيشتر موارد علت اين نوع ريزش، ژنتيكي مي باشد البته بيماريها و دارهاي خاصي هم مي توانند باعث ريزش منتشر شوند. از جمله: الف- فاكتور ژنتيكي: طاسي ارثي در خانمها آندروژنيك (ANDROGENETIC) يا الگوي زنانه (FEMALE PATTREN) ناميده مي شود و ژن آن از پدر و مادر منتقل شده و به صورت اتوزومال مغلوب ظاهر مي شود. در زناني كه دچار اين نوع ريزش مي شوند فوليكولهاي مو از نظر ژنتيكي نسبت به تستوسترون بسيار حساس مي باشند و با وجود طبيعي بودن سطح هورمون موها از پشت خط موي فرونتال شروع به نازك شدن كرده و به سمت پايين پشت و كناره سر كشيده مي شود معمولا در سنين 40 تا 50 ظاهر مي شود و در مواردي هم در سن 20 سالگي اتفاق ميافتد. خوشبختانه در اكثر موارد خط موي فرونتال حفظ شده و مانند مردان عقب رفتن موهاي پيشاني ايجاد نمي شود شواهد نشان داده در افرادي كه از نظر ارثي مستعد طاسي هستند مصرف قرص هاي ضد بارداري سن شروع ريزش موي آنها را پايين آورده و زودتر دچار طاسسي ميشوند بنابراين در افرادي كه سابقه خانوادگي طاسي زنانه دارند بهتر است اين قرص را مصرف نكنند. اگر خانمي به اين نوع ريزش مو مبتلا شد بايستي تمام علتهاي موثر در زيرش مو (انواع بيماريها، مشكلات هورموني، كم خوني، استرس) بررسي شوند در صورتي كه هيچ گونه مشكل داخلي وجود نداشت تشخيص اصلي ريزش موي ارثي مي باشد. ب- بيماريها و شرايط خاصي كه باعث ريزش موي منتشر در زنان مي شود بعد از يائسگي، بيماري تخمدان پلي كيستيك، بيماري تيروئيد، بيماري بافت همبند مثل لوپوس بعد از يائسگي به دليل كاهش استروژن ريزش مو افزايش مي يابد. در خانمها هورمون استروژن يك اثر محافظتي قوي بر مو و پوست دارد. تغذيه نامناسب بعد از مدتي تغذيه نامناسب بدن با كمبود ويتامين، كم خوني، كمبود پروتئين و كالري، كمبود روي و اسيد هاي چرب ضروري، مواجه شده و هر كدام از اين كمبودها مي توانند باعث ريزش شديد مو شوند. البته اثر آنها موقت بوده و در صورتي كه كمبودها اصلاح شوند ريزش مو طبيعي مي شود. خانمهايي كه خونريزيهاي ماهيانه شديد دارند در معرض كمبود آهن مي باشند و در صورتي كه اين كمبود توسط تست آزمايشگاهي تشخيص داده شد حتما بايستي به دنبال درمان آن باشند زيرا مي تواند يك عامل پر قدرت در ريزش موي خانمها باشد. همچنين افزايش ويتامين آ در بدن مي تواند باعث ريزش مو شود. تلوژن افلوويوم يا ريزش با تاخير ناشي از استرس و دارو استرس مي تواند عامل مهمي ريزش مو محسوب شود. به طور طبيعي 10-50% از موهاي سر در مرحله استراحت به سر ميبرند يك استرس شديد باعث مي شود درصد زيادي از موها دريك زمان وارد مرحله تلوژن شوند و رشدشان متوقف مي شود. چند ماه بعد از استرس وارد شده موهاي در حال استراحت دچار ريزش شده و اين ريزش به حدي شديد مي باشد كه باعث نگراني فرد مي شود اين استرس مي توان شامل: يك ضربه روحس ناگهاني (مرگ يكي از نزديكان، از دست دادن شغل، جدايي)، بيماري (تب شديد، عفونت، آنفلوآنزا و …) خستگي شديد ناشي از كار زياد و داشتن جراحي باشد چون اين حادثه چند ماه قبل اتفاق افتاده فرد ريزش موي خود را به آن نسبت نمي دهد اين يك شرايط موقتي مي باشد و طي چند ماه موهاي جديد با سيكل طبيعي شروع به رشد مي كنند و در سيكل آينده درصد زياد از موها وارد مرحله استراحت

تعداد نسبتا زيادي از داروها مي تواند باعث پديده تلوژن افلوويوم شود البته اين ريزش موقتي است و با قطع مصرف دارو مشكل بر طرف مي شود. 1- داروهاي رقيق كننده خون مثل وارفارين و هپارين 2- داروهاي ضد تشنج: ديلانتين 3- داروهاي ضد نقرس: كولشيسين و آلوپورينول 4- داروهاي ضد فشار خون به خصوص بتابلوكر 5- داروهاي ضد التهاب: پردنيزولون 6- داروهاي پايين آورنده كلسترول 7- داروهاي ضد افسردگي: ليتيوم 8- داروهاي ضد بارداري 9- مصرف زياد ويتامين آ 10- داروهاي لاغري و كوكائين

 آناژن افلوويوم يا ريزش ناگهاني آناژن افلوويوم شرايطي است كه درصد زيادي از موهاي در حال رشد به طور ناگهاني ريزش پيدا ميكنند. شيمي درماني و راديو تراپي روي سلولهايي از بدن كه به سرعت تقسيم مي شوند مثل سلولهاي سرطاني اثر كرده روي آنها هم اثر كرده و باعث از بين رفتن فوليكولها ميشود. البته اين حالت هم موقت بوده و چند ماه بعد از توقف شيمي درماني موها شروع به رشد مي كنند. فاكتورهاي شيميايي مواد شيميايي كه در رنگ كردن موها، فر كردن، صاف كردن و دكلره استفاده مي شوند مي توانند باعث خشك شدن و خورد شدن موها شده و ريزش موقت ايجاد كنند در مواردي اين ريزش موها دائم شده و موهاي ريخته شده دوباره رشد نمي كنند.

2- ريزش مو با طرح مردانه در زنان در اين نوع ريزش مو مانند مردان عقب رفتن خط موي پيشاني و خالي شدن وسط سر ديده ميشود. در اين زنان موها در جلو و وسط سر نازك شده در حالي كه در ناحيه پشت و كناره ها موها ضخيم و پر تراكم مي باشد اين نوع ريزش مو در اثر افزايش غير طبيعي سطح هورمون مردانه مي باشد در صورتيكه اين افزايش با تست آزمايشگاهي مشخص شد مصرف داروهاي آنتي آندروژن و محلول موضعي مينوكسيديل تا حد زيادي از ريزش بيشتر جلوگيري ميكند. اين زنان به دليل داشتن موهاي خوب و پر تراكم در ناحيه پشت سر كانديد مناسبي براي جراحي پيوند مو مي باشند. كوچك سازي يا مينياتوري شدن موها به دنبال اثر تستوسترون مقداري هورمون مردانه تستوسترون در بدن زنان وجود دارد در سلولهاي خاصي از بدن هورمون تستوسترون به هورمون قوي تر دي هيدروتستسترون (DHT) تبديل مي شود البته اين كار توسط آنزيم 5- آلفا ردوكتاز انجام مي شود. در درمال پاپيلاي فوليكول مو گيرنده هاي زيادي براي هورمون DHT وجود دارد و اين هورمون از طريق كوتاه كردن سيكل رشد مو باعث ميشود موي ضخيم در فوليكولهاي حساس موي سر به موي كركي و نازك تبديل شود در واقع يك فوليكول قبل از رسيدن به مرحله آخر رشد به طور زودرس وارد فاز استراحت شده و رشد بيشتر آن متوقف مي شود بنابراين موهاي درآمده نازكتر به نظر مي رسند تا اينكه ديگر مويي از آن فوليكول رشد نمي كند.

3- ريزش موي منطقه اي شايع ترين عواملي كه مي توانند باعث ريزش مو در يك قسمت سر شود: 1- Alopecia areata (آلوپسيا آراتا): در اين حالت قسمتي از موها به صورت گرد و سكه مانند به طور ناگهاني دچار ريزش مي شوندو به ندرت ممكن است تمام سر و حتي ابرو و مژه هم مبتلا شوند. اين نوع ريزش منطقه اي با درمان هاي دارويي برطرف مي شوند و انجام پيوند مو در اين نوع ريزش صحيح نيست.2- Tropecia Alopecia (آلوپسيا ناشي از كشش): در صورتي كه موها آرايش خاصي داشته باشند كه از ناحيه شقيقه ها و جلوي پيشاني به طور مرتب تحت كشش باشند باعث از بين رفتن فوليكولها در اين ناحيه شده اين نوع ريزش به خوبي به وسيله جراحي پيوند مو اصلاح مي شود. 

                                         3- Trichotillomania (تريكوتيلومانيا) : يك نوع اختلال رواني است و بيشتر در زنان جوان ديده مي شود.فرد موهاي خود را به دور انگشتان پيچيده و با كشش محكم انها را ميكند. 4- Face lift and brow lift procedures : در جراحي كشيدن صورت و بالا بردن ابروها نزديك نايه برش جراحي يا در خط پيشاني ناتحيه شقيقه ها موها از بين مي روند. اين افراد كانديد خوبي براي حرا حي پيوند مو مي با شند. 5- Tinea capitis : يك نوع عفونت قارچي در سر مي باشد و باعث ايجاد تكه هاي قرمز بدون مو يا همراه با موهاي شكسته مي شود. درمان درمان طاسي قدمت طولاني داشته و زنان و مردان از 5000 سال پيش به دنبال درمني براي ريزش موي خود بوده اند. چون به نظر آنها داشتن مو مترادف است با جواني، زيبايي، زنده دلي، اطمينان و اعتماد به نفس. اولين درمانها از نسلي به نسل گذشته و اكنون در كتابخانه هاي پزشكي شفا دهنده هاي مصر قديم گنجانده شده است. خوشبختانه امروزه ما در زماني زندگي ميكنيم ه انواع درمانهاي دارويي و جراحي براي ريزش مو وجود داشته و طاسي را به طور كامل ميتوان درمان نمود. باتوجه به علتهاي متفاوت ريزش مو اولن و ممترين قدم در درمان آن تشخيص دقيق علت ميباشد. در مواردي كه بيماري يا اختلال هورموني و يا كمبود تغذيه عامل ريزش مو باشد بايستي به دنبال درمان كامل علت زمينه اي باشيم .

چه زناني مي توانند بهترين كانديد پيوند مو باشند.؟ به دنبال پيشرفت علم و دست يابي به تكنيك هاي جديد جراحي اين امكان براي زنان وجود دارد كه بتوانند دوباره به موهاي زيباي از دست رفته خود برسند. روش فوليكولار يونيت جديدترين تكنيك در پيوند مو ميباشد كه باعث ايجاد يك خط موي كاملا طبيعي ميود و با اين روش زيباترين نتايج را در بيماران ميتوان ديد. به طوري كه بقيه افراد قادر به به تشخيص ان نخواهند بود. اين جراحي به صورت سرپايي با بيحسي موضعي انجام شده و در اين عمل يك نوار بباريك از ناحيه پشت سر برداشته شده و به واحد هاي فوليكولي تقسيم شده و در قسمت جلوي سر كاشته ميشود. افرادي كه موهاي پشت سرشان از تراكم بالايي برخوردار باشد كانديد خوب براي اين جراحي مي باشند. 1

– زناني با ريزش موي طرح مردانه ك در اين افراد به دليل سطح بالاي هورمون آندروژن ناحيه پيشاني و فرق سر دچار يزش شده و در قسمت پشت سر تراكم خوبي دارند. به دنبال درمان هورموني براي ترميم موهاي ريخت ه شده ميتوانند از پيوند مو استفاده كنند.

2- زناني با ريزش منطقه اي ناشي از كشيدن موها و يا بعد از جراحي كشش صورت و بالابردن ابرو

3- زناني كه داراي طاسي ژنتيك منتشر مي باشند معمولا در ناحيه پشت سر تراكم خيلي بالايي ندارند . البته اين افراد مي توانند پيوند مو انجام دهندو با انجام پيوند تراكم مو در قسمت جلوي سرشان افزايش يافته و ظاهر زيباتري پيدا ميكنند ولي بايستي توقع و انتظارات آنها از جراحي واقع بينانه باشدو بعد از جراحي منتظر يك تراكم بسيار بالا نباشند.

 

Advertisements

Entry filed under: دسته‌بندی نشده.

سفيد شدن موها فیناستراید يا پروپشيا

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Blog Stats

  • 18,978 hits

بیشترین کلیک شده‌ها

دیدگاه‌های اخیر


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: